Arne Gundersedn virket i 50 år sammen med Egil Solheim som sang evangelister og samlet fulle hus over alt de kom. Her forteller han fra sitt liv og virke og preker og synger i del 3.

Arne Gundersen del 2: https://www.youtube.com/watch?v=00nyDUDHPqk&t=265s

Arne Gundersen del 3: https://www.youtube.com/watch?v=twRTdm9abWE&t=371s