Hedersmannen Bjørn Wiik som nå har passert 90 og kan se tilbake på et rikt liv som evangelist i Telemark!

Vi har laget et minne program om en av de siste evangelister i sitt slag: