Nr.1-2 - 1984

Dette er FØRSTE NUMMER av Hvetekornet.